Despre noi

S.C. MARTENS S.A. este o societate cu capital integral privat provenită din fosta Fabrică de Bere Galaţi denumită după 1990 S.C. RO BEER S.A.

La data de 8 mai 1998 societatea BROUWERIJ MARTENS n.v. cu sediul în Bocholt, Belgia a cumpărat pachetul de acţiuni deţinut de FPS la S.C. RO BEER S.A. În 29 august 1998 Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii a hotărât mărirea capitalului social şi schimbarea numelui societăţii în “MARTENS” S.A.

Structura acţionariatului rezultată în urma măririi capitalului social este următoarea:
- BROUWERIJ MARTENS n.v. Bocholt Belgia    67,67%
- SIF Moldova    7,62%
- Alţi acţionari     24,71%

BROUWERIJ MARTENS n.v., acţionarul majoritar al societăţii, este al patrulea producător de bere din Belgia având o tradiţie de peste opt generaţii de berari, începând din 1758. În prezent se poate vorbi despre “Grupul MARTENS” întrucât începând din anul 2000 urmare cumpărării unei fabrici de bere în Republica Cehă  acesta deţine pachete majoritare în trei fabrici de bere, cu o capacitate totală de producţie de peste 2,5 milioane  hectolitrii anual.

Având în vedere experienţa îndelungată în fabricarea berii, BROUWERIJ MARTENS n.v. a jucat un rol cheie în dezvoltarea tehnică şi tehnologică a fabricii din Galaţi prin aportul de capital în natură şi în numerar, precum şi în dezvoltarea gamei de produse prin know-how şi asistenţa tehnică. Urmare a investiţiilor făcute, a contractelor de licenţă şi a controlului strict al calităţii societatea produce astăzi bere la nivelul stadardelor Uniunii Europene.

TEHNOLOGIE ŞI INVESTIŢII

Societatea deţine unele dintre cele mai performante instalaţii din România.

Instalaţia de fierbere, după opinia noastră cheia calităţii berii, este fabricată de firma HUPPMAN din Germania. Secţia de fierbere este complet automatizată utilizând automate programabile SIMATIC S5 şi S7 furnizate de firma SIEMENS, operatorul dialogând cu sistemul de comandă prin intermediul unei console de tip touch screen Pro-Face.

Secţia de fermentare a cunoscut schimbări majore concretizate în înlocuirea tuturor traseelor tehnologice vechi cu conducte şi armături din oţel inoxidabil, protecţia fermentatoarelor şi maturatoarelor cu materiale speciale OBRIT livrate de firma elveţiană RADIX A.G. S-au instalat sisteme moderne de răcire cu schimbatoare de caldură cu plăci şi s-a dotat secţia cu o instalaţie de curăţire centralizată CIP.

Secţia de filtrare a berii a fost dotată cu echipamente noi de mare capacitate, respectiv un filtru cu rame şi plăci Seitz Orion şi un filtru sterilizant şi de polizare Schenk, precum şi cu aparatură de control “în line” a turbidităţii.

În secţia de condiţionare a berii s-au înlocuit liniile de îmbuteliere vechi cu linii şi echipamente noi. Toate liniile sunt deservite de instalaţii complet automatizate de pasteurizare flash (în flux continuu) din import, dotate cu componente APV, Tuchenhagen, Schmidt Bretten etc.

Pentru controlul strict al calităţii drojdiilor utilizate, precum şi pentru păstrarea purităţii surselor de drojdie livrate de către BROUWERIJ MARTENS n.v. în cadul contractelor de licenţă s-a construit o staţie modernă de multiplicare (drojdii pure) lucrând în codiţii de asepsie perfectă şi sub controlul strict al laboratorului central al societăţii.

Valoarea totală a lucrărilor de investiţii menţionate mai sus şi realizate începând din noiembrie 1998 până în decembrie 2002 se ridică la aproape  7.000.000 dolari SUA.

Efectul investiţiilor făcute se reflectă în creşterea productivităţii muncii, în scăderea costurilor de producţie şi în calitatea ireproşabilă a produselor societăţii.